Erik Ljungbergs Stiftelse

- för full delaktighet

Stiftelsen

Stiftelsens ändamål ska vara att i Erik Ljungbergs anda främja full delaktighet, icke diskriminering och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Stiftelsen kan fullfölja ändamålet genom att uppmuntra och ekonomiskt stödja enskilda individer, grupper, nätverk eller liknande som arbetar för att främja full delaktighet, icke diskriminering och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Dessa kan arbeta på olika sätt, exempelvis genom politisk påverkan, aktivism, nätverksbyggande, konst- och kulturprojekt, som vid varje tidsepok på bästa sätt bedöms uppfylla ändamålet. Oberoende röster, aktivister, grupper och nätverk ska äga förtur. Bidrag bör inte ges till kommersiellt inriktade projekt eller verksamheter.

Stiftelsen har utdelning varannat år sedan starten 2015. Inför varje utdelning tar vi emot nomineringar och detta utannonseras via Stiftelsens Facebook-sida

Styrelsens ledamöter:

  • Anna Bonnevier, instiftare och ordförande
  • Jamie Bolling, sekreterare
  • Anders Ljungberg, kassör
  • Emilia Wärff
  • Maria Johansson
  • Jonas Franksson

Erik Ljungberg (1973-2012)

Erik Ljungberg var en uppmärksammad debattör och aktivist bosatt i Göteborg. Han var själv rullstolsburen och började tidigt fundera över varför han inte skulle kunna delta fullt ut i samhället som alla andra – nyttja kollektivtrafiken, besöka biografen, gå ut på krogen. Han vände upp och ned på gamla synsätt och drog sig inte för att sticka ut hakan och vara obekväm.

Från det sena 90-talet fram till sin bortgång skapade Erik Ljungberg uppmärksamhet kring en rad frågor. Bland annat stred han för en tillgänglig kollektivtrafik, men han var också en samlande kraft. Inför riksdagsvalet 2010 startade han bloggen fulldelaktighet.nu som diskuterade frågor om delaktighet i samhället med krav på politisk förändring. Över 20 skribenter kom att bidra till bloggen som även gavs ut i bokform. Han tilldelades ett flertal priser och utmärkelser för sitt arbete.

Erik Ljungberg var även en framgångsrik entreprenör inom IT-området. Han tog fram och utvecklade det webbaserade verktyget Aiai, som avsevärt förenklar administration och planering kring personlig assistans.

Tidigare stipendiater

Erik Ljungbergs Stiftelse har sitt säte i Göteborg
Bankgiro 559-9394
Orgnr 802478-1208